Program

Wydarzenie trwa przez 24h. Rozpoczyna się w piątek 25.03.2022, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Polega ono na nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu, oraz na zorganizowaniu dodatkowych dyżurów spowiedzi (najlepiej także przez 24h).

Parafie mogą rejestrować się przez odpowiedni formularz dostępny na stronie.

Rejestracja jest całkowicie dobrowolna i nie jest warunkiem udziału w wydarzeniu. Zarejestrowane parafie umieszczane są na stronie internetowej, co pozwoli chętnym odnaleźć najbliższe miejsce adoracji.

 

Z głębi serca prosimy wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego o zaangażowanie. Prosimy pomóżcie przekazać informację o wydarzeniu, waszym rodzinom, przyjaciołom, sąsiadom, pracownikom, kapłanom, biskupom, członkom Waszych wspólnot, społecznościom internetowym.

TO BARDZO WAŻNY DZIEŃ!

 

Uczestnicy wydarzenia zapisują się w parafiach na dyżury modlitewne przed Najświętszym Sakramentem. Dyżur może trwać od 20 minut do 24 godzin.

Parafia powinna wyznaczyć osoby odpowiedzialne za koordynację zapisów na dyżury. Zapisy powinny być możliwe przez kontakt osobisty (dyżury zapisujących w parafiach), kontakt mailowy, telefoniczny oraz poprzez wpisanie się do tabeli na kartce udostępnianej w niedzielę poprzedzającą wydarzenie.

Wyznaczony też powinien zostać koordynator diecezjalny, który zajmie się przekazywaniem informacji do grup i wspólnot, umieszczeniem informacji na stronach diecezji, kontaktem z lokalnymi mediami, udzielaniem informacji proboszczom.

 

II.

Przebieg wydarzenia

 

Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski czuwanie zaczynamy o godzinie 17:00 od wystawienia Najświętszego Sakramentu, łączymy się duchowo w Ojcem Świętym Franciszkiem.

Nieustająca adoracja trwa nieprzerwanie, aż do uroczystego błogosławieństwa przed sobotnią Mszą świętą wieczorną. Msza święta sobotnia jest integralną częścią wydarzenia, na którą zaproszeni są wszyscy wierni z parafii.

Nie ma odgórnie wyznaczonego programu adoracji, o jej przebiegu decydują proboszczowie. Mogą być organizowane czuwania z rozważaniami i oprawą muzyczną. Mogą być organizowane transmisje z czuwań za pośrednictwem lokalnych mediów oraz internetu.

 

Adoracja ma charakter przebłagalny. W centrum naszego życia, naszej Ojczyzny i całego świata stawiamy Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela.

Modlimy się w następujących intencjach:

 

  1. o przebłaganie naszych grzechów

  2. o nasze własne nawrócenie

  3. o szacunek dla życia

  4. o zapanowanie pokoju Bożego na całym świecie, szczególnie na Ukrainie

 

 

Wydarzenie kończymy po sobotniej mszy świętej, zachętą do trwania w łasce uświęcającej, do codziennej modlitwy różańcowej w rodzinach, do podejmowania aktów pokutnych oraz częstej adoracji Najświętszego Sakramentu (najlepiej nie rzadziej niż raz w tygodniu)

 

Całe wydarzenie powinno odbywać się w atmosferze wiary, nadziei i miłości.

 

Pamiętajmy: Niepokalane Serce Maryi zwycięży!