Kochani!

Z całego serca dziękujemy za Wasz niesamowity zryw modlitewny.

Zaledwie w kilka dni zebraliśmy się, by w łączności z papieską modlitwą poświęcenia Rosji i Ukrainy, adorować Najświętszy Sakrament.

To był niezwykle ważny dzień!

Ale to nie koniec, aby wypełniły się obietnice Matki Bożej wypowiedziane w Fatimie, trzeba dużo pracy z naszej strony.

Jesteśmy wezwani do pokuty i codziennego odmawiania różańca.

To nie wszystko, najważniejszym, niewypełnionym wezwaniem Nieba, jest zaproszenie do wynagradzania za grzechy popełnione przeciwko Jej Niepokalanemu Sercu.

Aby wykonało się jej zwycięstwo, jest KONIECZNE rozpowszechnienie w nabożeństw pierwszych sobót miesiąca.

Prosimy Was WSZYSKICH o udział w wynagradzaniu, w ten sposób zwyciężymy!

Nasz zespół rozeznał, by z całych sił zaangażować się w propagowanie pierwszych sobót.

Reaktywujemy nasz portal: www.soboty.pl.

Organizujcie nabożeństwa w swoich parafiach, zgłaszajcie je byśmy umieścili je na mapie.

To jedyna na świecie mapa z kościołami, w których odbywają się te nabożeństwa.

Na stornie znajdziecie też rozważania na kolejne miesiące i opis, jak właściwie przeżyć każdą pierwszą sobotę miesiąca.

Do zobaczenia w krótce...

Królowo Pokoju, módl się za nami!

-------------------

 

Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.


 

O Maryjo, Matko Boga i nasza Matko, uciekamy się do Ciebie w tej godzinie cierpienia. Jesteś naszą Matką, miłujesz nas i znasz nas: nic, co jest nam drogie, nie jest przed Tobą ukryte.

Matko miłosierdzia, tak wiele razy doświadczaliśmy Twojej opatrznościowej czułości, Twojej obecności, która przywraca nam pokój, ponieważ Ty zawsze prowadzisz nas do Jezusa, Księcia Pokoju.

My jednak zgubiliśmy drogę do pokoju. Zapomnieliśmy o nauce płynącej z tragedii minionego wieku, o poświęceniu milionów poległych podczas wojen światowych.

Zlekceważyliśmy zobowiązania podjęte jako Wspólnota Narodów i wciąż zdradzamy marzenia narodów o pokoju oraz nadzieje ludzi młodych. Staliśmy się chorzy z chciwości, zamknęliśmy się w nacjonalistycznych interesach, pozwoliliśmy, by sparaliżowały nas obojętność i egoizm.

Woleliśmy lekceważyć Boga, żyć w naszym fałszu, pielęgnować agresję, likwidować życie i gromadzić broń, zapominając, że jesteśmy opiekunami naszego bliźniego i wspólnego domu, który dzielimy. Poprzez wojnę rozszarpaliśmy Ziemski ogród, grzechem zraniliśmy serce naszego Ojca, który pragnie, abyśmy byli braćmi i siostrami. Staliśmy się obojętni na wszystkich i wszystko z wyjątkiem nas samych. A teraz ze wstydem mówimy: przebacz nam, Panie!

W nędzy grzechu, w naszych trudach i słabościach, w tajemnicy nieprawości zła i wojny, Ty, Najświętsza Matko, przypominasz nam, że Bóg nas nie opuszcza, ale wciąż patrzy na nas z miłością, pragnąc nam przebaczyć i nas podnieść.

To On dał nam Ciebie, a Twoje Niepokalane Serce uczynił schronieniem dla Kościoła i ludzkości. Z Bożej dobroci jesteś z nami i przeprowadzasz nas z czułością nawet przez najbardziej skomplikowane dziejowe zakręty.

Zatem uciekamy się do Ciebie, pukamy do drzwi Twego Serca, my, Twoje umiłowane dzieci, które w każdym czasie niestrudzenie nawiedzasz i zachęcasz do nawrócenia. W tej mrocznej godzinie przyjdź nam z pomocą i pociesz nas. Powtarzaj każdemu z nas: „Czyż oto nie jestem tu Ja, twoja Matka?”. Ty wiesz, jak rozplątać pęta naszych serc i węzły naszych czasów. W Tobie pokładamy nadzieję. Jesteśmy pewni, że Ty, zwłaszcza w chwili próby, nie gardzisz naszymi prośbami i przychodzisz nam z pomocą.

Tak właśnie uczyniłaś w Kanie Galilejskiej, gdy przyspieszyłaś godzinę działania Jezusa i zapowiedziałaś Jego pierwszy znak w świecie. Gdy uczta zamieniła się w smutek, powiedziałaś Mu: „Nie mają wina” (J 2, 3). O Matko, raz jeszcze powtórz to Bogu, bowiem dziś zabrakło nam wina nadziei, zniknęła radość, rozmyło się braterstwo. Zagubiliśmy człowieczeństwo, zmarnowaliśmy pokój. Staliśmy się zdolni do wszelkiej przemocy i wszelkiego zniszczenia. I jakże pilnie potrzebujemy Twojej matczynej interwencji.

 

Przyjmij więc, o Matko, to nasze błaganie.

Gwiazdo Morza, nie pozwól, byśmy zostali rozbitkami w czasie wojennej burzy.

Arko Nowego Przymierza, inspiruj plany i drogi pojednania.

Ziemio niebieska”, zaprowadź w świecie Bożą zgodę.

Ugaś nienawiść, usuń pragnienie zemsty, naucz nas przebaczenia.

Uwolnij nas od wojny, zachowaj świat od zagrożenia nuklearnego.

Królowo Różańca Świętego, rozbudź w nas potrzebę modlitwy i miłości.

Królowo rodziny ludzkiej, wskaż narodom drogę braterstwa.

Królowo pokoju, wyjednaj światu pokój.

Niech Twój płacz, o Matko, poruszy nasze zatwardziałe serca. Niech łzy, które za nas przelałeś, sprawią, że znów zakwitnie owa dolina, w której zapanowała susza z powodu naszej nienawiści. I choć nie milknie zgiełk broni, niech Twoja modlitwa usposabia nas do pokoju. Niech Twoje matczyne dłonie będą ukojeniem dla tych, którzy cierpią i uciekają pod ciężarem bomb. Niech Twoje macierzyńskie objęcia pocieszają tych, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów i swej ojczyzny. Niech Twoje bolejące Serce poruszy nas do współczucia i przynagli do otwarcia drzwi i opieki nad zranioną i odrzuconą ludzkością.

Święta Boża Rodzicielko, gdy stałaś pod krzyżem, Jezus, spoglądając na ucznia obok Ciebie, powiedział Ci: „Oto syn Twój” (J 19, 26): w ten sposób powierzył Tobie każdego z nas. Następnie do ucznia, do każdego z nas, rzekł: „Oto Matka twoja” (w. 27). Matko, chcemy Cię teraz przyjąć w naszym życiu i w naszej historii. W tej godzinie ludzkość, wyczerpana i zrozpaczona, stoi wraz z Tobą pod krzyżem. I potrzebuje powierzyć się Tobie, potrzebuje za Twoim wstawiennictwem poświęcić się Chrystusowi. Naród ukraiński i naród rosyjski, które czczą Cię z miłością, uciekają się do Ciebie, a Twoje Serce bije dla nich i dla wszystkich narodów rozdartych przez wojnę, głód, niesprawiedliwość i nędzę.

My zatem, Matka Boga i nasza Matko, uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Przyjmij ten nasz akt, którego dokonujemy z ufnością i miłością; spraw, aby ustały wojny, i zapewnij światu pokój. Niech „tak”, które wypłynęło z Twojego Serca, otworzy bramy dziejów dla Księcia Pokoju; ufamy, że poprzez Twoje Serce, nastanie jeszcze pokój. Tobie więc poświęcamy przyszłość całej rodziny ludzkiej, potrzeby i oczekiwania narodów, niepokoje i nadzieje świata.

Niech za Twoim pośrednictwem Boże Miłosierdzie rozleje się na ziemię i niech słodki rytm pokoju na nowo kształtuje nasze dni. Niewiasto, która powiedziałaś Bogu „tak” i na którą zstąpił Duch Święty, przywróć pośród nas Bożą zgodę. Ożyw nasze oschłe serca, Ty, któraś jest „żywą nadziei krynicą”. Ty, która utkałaś człowieczeństwo Jezusa, uczyń nas budowniczymi komunii. Ty, która przemierzałaś nasze drogi, prowadź nas drogami pokoju. Amen.

 

--------------------------------------------------------

Akt poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi  -> Wersja pdf do pobrania

 

25 marca, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego Papież Franciszek,w łączności z biskupami całego świata, poświęci Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi. W związku z tym zapraszamy do wspólnej modlitwy i nieustającej adoracji Najświętszego Sakramentu, by prośba o pokój i nawrócenie została wzmocniona wołaniem wiernych.

Wojnę i fakt, że za naszą wschodnią granicą giną tysiące niewinnych ludzi, oraz realne zagrożenie dla pokoju w całej Europie, odczytujemy, jako wezwanie do pokuty i nawrócenia.

Spędźmy ten dzień adorując Serce Jezusa obecne w Najświętszym Sakramencie. Zaczynamy o godzinie 17:00, zgodnie z zachętą Konferencji Episkopatu Polski do trwania na modlitwie razem z Papieżem Franciszkiem.